ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลหินโคนอัตราดอกเบี้ย อัตราแลกเปลี่ยน  หน้าแรก     องค์กรแห่งการเรียนรู้ 
องค์กรแห่งการเรียนรู้
องค์กรแห่งการเรียนรู้  
     สรุปหลักเกณฑ์การขอเครื่องราชย์ อปท.ดาวน์โหลด
     สรปุสาระสำคัญ พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสาร พ.ศ. 2540ดาวน์โหลด
     คำแนะนำเกี่ยวกับการสูบน้ำด้วยไฟฟ้าดาวน์โหลด
     แนวทางการจัดทำแผนพัฒนา 4 ปีดาวน์โหลด
     กม.ว่าด้วยความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ดาวน์โหลด
     การถอนสภาพที่ดินสาธารณประโยชน์ดาวน์โหลด
     ปัญหาการปฏิบัติงานในระบบ e-gpดาวน์โหลด
     ระเบียบกระทรวงมหาดไทย การช่วยเหลือประชาชน 2560ดาวน์โหลด
     ประกาศกระทรวงพาณิชย์ จดทะเบียนพาณิชย์ดาวน์โหลด
     โฉนดชุมชนดาวน์โหลด
     การขอขึ้นทะเบียนที่ดินดาวน์โหลด
     การขออนุญาตใช้ประโยชน์ในที่ดินดาวน์โหลด
     การช่วยเหลือประชาชนดาวน์โหลด
     คู่มือการจ้างเหมาบริการ กรมการปกครองดาวน์โหลด
     คัมภีร์วินัยดาวน์โหลด
     การคิดค่าปรับดาวน์โหลด
     สื่อการสอนระบบการจัดเก็บข้อมูลทะเบียนพาณิชย์ดาวน์โหลด
     ซักซ้อมความเข้าใจการขอใช้ที่ดินรัฐดาวน์โหลด
     หนังสือกระทรวงมหาไทย แนวทางการดำเนินการทางละเมิดดาวน์โหลด
     แนวทางการสู้คดีปกครองดาวน์โหลด
     สรุปสาระสำคัญของ พรบ. หอพัก 2558ดาวน์โหลด
     วันลาของพนักงาานท้องถิ่นดาวน์โหลด
     แนวทางการเปิดเผยราคากลางของทางราชการดาวน์โหลด
     เกณฑ์ราคากลางครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 2560ดาวน์โหลด
     แนวทางการเช่าที่ดินวัดดาวน์โหลด
     แนงทางปฏิบัติในการทดสอบคอนกรีตดาวน์โหลด
     คำพิพากษาน่ารู้ คดีปกครองท้องถิ่นดาวน์โหลด
     กฎหมายว่าด้วยความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ดาวน์โหลด
     หารือช่วยเหลือภัยพิบัติกรณีฟ้าผ่าดาวน์โหลด
     หารือช่วยเหลือภัยพิบัติกรณีฟ้าผ่าดาวน์โหลด
     คู่มือการใช้ระบบ e-GP กรณีการจีัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีคัดเลือกสำหรับหน่วยงานของรัฐดาวน์โหลด
     ข้อหารือการจัดเก็บค่าธรรมเนียมรถเกี่ยวข้าวดาวน์โหลด
     การพัฒนาและสงเคราะห์ผู้พิการของไทยดาวน์โหลด
     การดูแลรักษาที่สาธารณประโยชน์ดาวน์โหลด
     ข้อบกพร่องการจัดงานโครงการอุปสมบทดาวน์โหลด
     ข้อบกพร่องงานเข้าพรรษาดาวน์โหลด
     ข้อบกพร่องงานประเพณีดาวน์โหลด
     เอกสารเผยแพร่ข้อบกพร่องที่ สตง. ตรวจพบดาวน์โหลด
กันยายน 2561
อา พฤ
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 1 2 3 4 5 6
วันที่ 19 กันยายน 2561
ออนไลน์ทั้งหมด 18 คน
หมายเลข IP 54.80.96.153
คุณเข้าชมลำดับที่ 1,615,049

ระดับความพึงพอใจในการใช้บริการเว็บไซต์ของ อบต.
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด

 
องค์การบริหารส่วนตำบลหินโคน
อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์
Tel : 044-634740,044-634741  Fax : 044-634741
Email : hinkhon_53@hotmail.com
Copyright © 2008 by OPSTECH All Right Reserved.