เว็บไซต์ท้องถิ่นไทย
อบต.ในเครือข่าย

ทำเนียบบุคลากร
ข้อมูลพื้นฐาน อบต.
การให้บริการ
Facebook
สาระดีๆจากศาลปกครอง


  หน้าแรก     สภาพทั่วไป 

สภาพทั่วไป
สภาพทั่วไป  

สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน 1. ด้านกายภาพ 1.1 ที่ตั้งของตำบล องค์การบริหารส่วนตำบลหินโคนตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของจังหวัดบุรีรัมย์และอยู่ห่างจากศาลากลางจังหวัดบุรีรัมย์ ประมาณ 55 กิโลเมตร โดยมีทางหลวงหมายเลข 226 จากจังหวัดบุรีรัมย์ ผ่านตำบลหินโคนออกไปยังอำเภอลำปลายมาศ และยังสามารถเชื่อมต่อไปจังหวัด อื่นๆ ได้ 1.2 ลักษณะภูมิประเทศ สภาพภูมิประเทศของตำบลหินโคนมีลักษณะเป็นที่ราบและที่ลักษณะดินปนทราย พื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลหินโคน อยู่สูงกว่าระดับน้ำทะเล ประมาณ 150-180 เมตร และมีแหล่งน้ำธรรมชาติที่สำคัญ คือ ลำมาศ สภาพพื้นที่ส่วนใหญ่ ใช้ประโยชน์ทางเกษตรกรรม 1.3 ลักษณะภูมิอากาศ จังหวัดบุรีรัมย์มีลักษณะภูมิอากาศแบบมรสุมเขตร้อน มี 3 ฤดู คือ ฤดูร้อน เริ่มตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ ถึง พฤษภาคม ฤดูฝน เริ่มตั้งแต่เดือนมิถุนายน ถึง กันยายน โดยการได้รับอิทธิพลจากลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ ในระหว่าง พฤษภาคม - ตุลาคม และจากพายุจรในเดือน มิถุนายน และเดือน กันยายน ฤดูหนาว เริ่มตั้งแต่เดือนตุลาคม ถึง มกราคม โดยการได้รับอิทธิพลจากลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ ในระหว่าง พฤศจิกายน – มกราคม 1.4 ลักษณะของดิน เป็นดินร่วนเหนียวปนทรายและดินร่วนปนทราย เป็นบางส่วน 1.5 ลักษณะของแหล่งน้ำ - มีลำมาศจำนวน 1 สายไหลผ่าน - ฝายจำนวน 1 แห่ง คือ ฝายกะทิง - คลอง 2 แห่ง คือ คลองตะขบและคลองประดู่ - บ่อน้ำตื้นของแต่ละหมู่บ้านทั้งที่เป็นบ่อสาธารณะและส่วนบุคคล 1.6 ลักษณะของไม้และป่าไม้ ซึ่งส่วนใหญ่จะประกอบไปด้วยป่าผลัดใบสมบูรณ์ มีเนื้อที่ประมาณ 946 ไร่ หรือร้อยละ 3.21 ของเนื้อที่ตำบล

เอกสารประกอบ
ปฏิทินกิจกรรม
กรกฎาคม 2565
อา พฤ
26 27 28 29 30 1 2
34 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6
วันที่ 3 กรกฎาคม 2565
กฎหมายน่ารู้
เว็บไซต์บริการ
ความรู้เกี่ยวกับ อบต.
แบบสำรวจความคิดเห็น
ระดับความพึงพอใจในการใช้บริการเว็บไซต์ของ อบต.
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
ออนไลน์ทั้งหมด 3 คน
หมายเลข IP 44.200.40.195
คุณเข้าชมลำดับที่ 1,779,682

การต่อต้านการทุจริต
แบบสอบถาม
 
อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์
Tel : 044634741
Email : hinkhon_53@hotmail.com
Copyright © 2020 by OPSTECH All Right Reserved.