ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลหินโคนอัตราดอกเบี้ย อัตราแลกเปลี่ยน  หน้าแรก     สภาพทั่วไป 

สภาพทั่วไป
สภาพทั่วไป  

สภาพทั่วไป

องค์การบริหารส่วนตำบลหินโคน

 

ตำบลหินโคน ได้รับการจัดตั้งเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลเมื่อวันที่  30  เดือนมีนาคม   พ.ศ.  2539   ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย  เรื่องการจัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบล  ลงวันที่  30  มกราคม  2539  ที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา  ฉบับทั่วไป  เล่ม  113  ตอน  59ง.  ลงวันที่  25  ธันวาคม  พ.ศ.  2539

ปัจจุบันองค์การบริหารส่วนตำบลหินโคน  มีอาคารสำนักงานเป็นอาคารเอนกประสงค์สำหรับให้บริการ  ประชาชนที่มาติดต่อราชการได้ด้วยความสะดวก  สำนักงานตั้งอยู่  เลขที่ 83 หมู่ที่ 5 บ้านโนนตะครอง   ตำบลหินโคน  อำเภอลำปลายมาศ   จังหวัดบุรีรัมย์ 

 

      ที่ตั้ง

ตำบลหินโคนเป็น  1  ใน  16  ตำบลของอำเภอลำปลายมาศ  จังหวัดบุรีรัมย์  อยู่ห่างจากที่ว่าการอำเภอ       ลำปลายมาศ  ประมาณ  3  กิโลเมตร อาณาเขตติดต่อตำบลใกล้เคียง ดังนี้

ทิศเหนือ ติดต่อ  ตำบลโคกล่าม  อำเภอลำปลายมาศ  จังหวัดบุรีรัมย์  และตำบลตลาดไทร  อำเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา

ทิศใต้  ติดต่อ  ตำบลหนองคู และหนองกะทิง อำเภอลำปลายมาศ  จังหวัดบุรีรัมย์

ทิศตะวันออก  ติดต่อ  ตำบลลำปลายมาศ และหนองคู อำเภอลำปลายมาศ  จังหวัดบุรีรัมย์

ทิศตะวันตก  ติดต่อ  ตำบลกงรถ  อำเภอห้วยแถลง  จังหวัดนครราชสีมา

 

      เนื้อที่

ตำบลหินโคน  มีเนื้อที่ประมาณ  25,687.50  ไร่  หรือประมาณ  41.10  ตารางกิโลเมตร

 

      ภูมิประเทศ

ลักษณะภูมิประเทศของตำบลหินโคน   มีลักษณะเป็นที่ราบเรียบและที่ราบลุ่มลักษณะดินปนทราย  ภูมิอากาศจะร้อนจัดในฤดูร้อนการระเหยของน้ำจากแหล่งน้ำต่างๆเป็นไปอย่างรวดเร็ว สภาพแหล่งน้ำ   ทั่วไปจะตื้นเขินไม่เพียงพอต่อการเพาะปลูก  มีลำน้ำธรรมชาติไหลผ่าน  1  สาย  คือ  ลำมาศ  แต่มีปริมาณน้ำน้อย เพราะเกิดฝนทิ้งช่วง

 

 

กันยายน 2561
อา พฤ
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 1 2 3 4 5 6
วันที่ 19 กันยายน 2561
ออนไลน์ทั้งหมด 22 คน
หมายเลข IP 54.80.96.153
คุณเข้าชมลำดับที่ 1,615,059

ระดับความพึงพอใจในการใช้บริการเว็บไซต์ของ อบต.
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด

 
องค์การบริหารส่วนตำบลหินโคน
อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์
Tel : 044-634740,044-634741  Fax : 044-634741
Email : hinkhon_53@hotmail.com
Copyright © 2008 by OPSTECH All Right Reserved.