เว็บไซต์ท้องถิ่นไทย
อบต.ในเครือข่าย

ทำเนียบบุคลากร
ข้อมูลพื้นฐาน อบต.
การให้บริการ
Facebook
สาระดีๆจากศาลปกครอง


  หน้าแรก     คู่มือการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
คู่มือการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
คู่มือการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
     คู่มือการปฏิบัติงานตาม พรบ ควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ. 2522
-
เปิดอ่าน
     คู่มือการขอรับรองการเป็นเจ้าบ้าน
-
เปิดอ่าน
     คู่มือการใช้ทรัพย์สินของราชการ
-
เปิดอ่าน
     คู่มือการปฏิบัติงานภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
-
เปิดอ่าน
     คู่มือการปฏิบัติงานเบี้ยยังชีพ
-
เปิดอ่าน
     คู่มือการปฏิบัติงานสำหรับนายทะเบียนพาณิชย์และพนักงานเจ้าหน้าที่
-
เปิดอ่าน
     คู่มือการจดทะเบียพาณิชย์
-
เปิดอ่าน
     คู่มือการปฏิบัติงานระบบจดทะเบียนพาณชิย์ผ่านอินเตอร์เนต
-
เปิดอ่าน
     การปฏิบัติงานรับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์
-
เปิดอ่าน
     คู่มือระบบ info ใหม่ 2563
-
เปิดอ่าน
     คู่มือการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
-
เปิดอ่าน
     คู่มือจดทะเบียนพาณิชยกิจอิเลคทรอนิกส์
-
เปิดอ่าน
     คู่มือการใช้งานระบบข้อมูลกลางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น)
-
เปิดอ่าน
     คู่มือการฝึกอบรมระบบสารสนเทศ oscc ศูนย์ช่วยเหลือสังคม สำหรับผู้ปฏิบัติงาน
-
เปิดอ่าน
     คู่มีอการดำเนินงานช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาของ oscc ศูนย์ช่วยเหลือสังคม
-
เปิดอ่าน
     คู่มือหลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2556
-
เปิดอ่าน
     คู่มือ การปฏิบัติงานตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. 2556 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559
-
เปิดอ่าน
     คัมภีร์นักวินัยมืออาชีพ
-
เปิดอ่าน
ปฏิทินกิจกรรม
กรกฎาคม 2565
อา พฤ
26 27 28 29 30 1 2
34 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6
วันที่ 3 กรกฎาคม 2565
กฎหมายน่ารู้
เว็บไซต์บริการ
ความรู้เกี่ยวกับ อบต.
แบบสำรวจความคิดเห็น
ระดับความพึงพอใจในการใช้บริการเว็บไซต์ของ อบต.
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
ออนไลน์ทั้งหมด 2 คน
หมายเลข IP 44.200.40.195
คุณเข้าชมลำดับที่ 1,779,656

การต่อต้านการทุจริต
แบบสอบถาม
 
อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์
Tel : 044634741
Email : hinkhon_53@hotmail.com
Copyright © 2020 by OPSTECH All Right Reserved.