ข่าวกิจกรรม การดำเนินงานของหน่วยงาน
อบต.ในเครือข่าย

ทำเนียบบุคลากร
ข้อมูลพื้นฐาน อบต.
การให้บริการ
Facebook
สาระดีๆจากศาลปกครอง


  หน้าแรก     รายงานการประชุม หนังสือสภา อบต. 
รายงานการประชุม หนังสือสภา อบต.
รายงานการประชุม หนังสือสภา อบต.  
     ขอเชิญประชาชนเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. 2566เปิดอ่าน
     ขอเชิญประชาชนเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2565เปิดอ่าน
     รายงานการประชุมสภา อบต. สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 2 วันที่ 26 เดือน สิงหาคม 2565เปิดอ่าน
     ประกาศสภา อบต.หินโคน เรื่อง ระเบียบว่าด้วยให้ประชาชนเข้าฟังการประชุมสภา พ.ศ. 2563เปิดอ่าน
     ขอเชิญประชาชนเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2565 ครั้งที่ 2เปิดอ่าน
     รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2565 ครั้งที่ 1 วันที่ 15 สิงหาคม 2565เปิดอ่าน
     รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2565 ครั้งที่ 2 วันที่ 29 เมษายน 25652565-05-06เปิดอ่าน
     ขอเชิญประชาชนเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2565 ครั้งที่ 22565-04-25เปิดอ่าน
     รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2565 ครั้งที่ 1 วันที่ 22 เมษายน 25652565-04-29เปิดอ่าน
     รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2565 ครั้งที่ 1 วันที่ 18 มกราคม 25652565-01-24เปิดอ่าน
     รายงานการประชุมสภา ครั้งแรก วันที่ 7 มกราคม 25652565-01-05เปิดอ่าน
     รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2564 ครั้งที่ 2 วันที่ 26 เดือน สิงหาคม 25642564-07-08เปิดอ่าน
     ขอเชิญเข้าร่่วมรับฟังการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2564 ครั้งที่ 22564-08-24เปิดอ่าน
     รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2564 วันที่ 13 เดือน สิงหาคม 25642564-08-20เปิดอ่าน
     ขอเชิญเข้าร่่วมรับฟังการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 25642564-08-09เปิดอ่าน
     รายงานการประชุมสภา อบต. สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ครั้งที่ 1 วันที่ 30 เมษายน 25642564-05-07เปิดอ่าน
     ขอเชิญประชาชนเข้าร่่วมรับฟังการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2564 ครั้งที่ 12564-04-09เปิดอ่าน
     รายงานการประชุมสภา อบต. สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2564 ครั้งที่ 1 วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 25642564-03-01เปิดอ่าน
     ขอเชิญเข้าร่่วมรับฟังการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2564 ครั้งที่ 12564-02-19เปิดอ่าน
     รายงานการประชุมสภา อบต. สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2563 วันที่ 28 ธันวาคม 25630000-00-00เปิดอ่าน
     รายงานการประชุมสภา อบต. สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2563 ครั้งที่ 4 วันที่ 8 กันยายน 25630000-00-00เปิดอ่าน
     รายงานการประชุมสภา อบต. สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2563 ครั้งที่ 3 วันที่ 31 สิงหาคม 25630000-00-00เปิดอ่าน
     รายงานการประชุมสภา อบต. สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2563 วันที่ 26 สิงหาคม 25630000-00-00เปิดอ่าน
     รายงานการประชุมสภา อบต.สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2563 ครั้งที่ 1 วันที่ 14 สิงหาคม 25630000-00-00เปิดอ่าน
     รายงานการประชุมสภา อบต สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2563 ครั้งที่ 1 วันที่ 16 เดือน มิถุนายน พ.ศ.25630000-00-00เปิดอ่าน
     รายงานการประชุมสภา อบต สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2563 ครั้งที่ 2 วันที่ 23 มิถุนายน 25630000-00-00เปิดอ่าน
     รายงานการประชุมสภา อบต สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2563 ครั้งที่ 1 วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 25630000-00-00เปิดอ่าน
     รายงานการประชุมสภา อบต สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ.2562 ครั้งที่ 1 วันที่ 23 ธันวาคม 25620000-00-00เปิดอ่าน
     รายงานการประชุมสภา อบต สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2562 ครั้งที่ 1 วันที่ 19 เดือน สิงหาคม พ.ศ.25620000-00-00เปิดอ่าน
     รายงานการประชุมสภา อบต สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2562 ครั้งที่ 1 วันที่ 14 เดือน มิถุนายน พ.ศ.25620000-00-00เปิดอ่าน
     รายงานการประชุมสภา อบต สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2562 ครั้งที่ 1 วันที่ 27 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.25620000-00-00เปิดอ่าน
     รายงานการประชุมสภา อบต. สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2562 ครั้งที่ 2 วันที่ 25 มกราคม 25620000-00-00เปิดอ่าน
     รายงานการประชุมสภา อบต. สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2562 ครั้งที่ 1 วันที่ 21 มกราคม 25620000-00-00เปิดอ่าน
     รายงานการประชุมสภา อบต สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ.2561 ครั้งที่ 1 วันที่ 30 เดือน ตุลาคม พ.ศ.25610000-00-00เปิดอ่าน
     รายงานการประชุมสภา อบต. สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2561 ครั้งที่ 3 วันที่ ๑๐ กันยายน 25610000-00-00เปิดอ่าน
     รายงานการประชุมสภา อบต. สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2561 ครั้งที่ 2 วันที่ 28 สิงหาคม 25610000-00-00เปิดอ่าน
     รายงานการประชุมสภา อบต. สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2561 ครั้งที่ 1 วันที่ 15 สิงหาคม 25610000-00-00เปิดอ่าน
     รายงานการประชุมสภา อบต. สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2562 ครั้งที่ 1 วันที่ 30 เมษายน 25610000-00-00เปิดอ่าน
     รายงานการประชุมสภา อบต. สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2561 ครั้งที่ 2 วันที่ 15 มีนาคม 25610000-00-00เปิดอ่าน
     รายงานการประชุมสภา อบต. สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2561 ครั้งที่ 1 วันที่ 13 มีนาคม 25610000-00-00เปิดอ่าน
     รายงานการประชุมสภา อบต. สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2561 ครั้งที่ 1 วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 25610000-00-00เปิดอ่าน
     รายงานการประชุมสภา อบต. สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2560 ครั้งที่ 1 วันที่ 25 ธันวาคม 25600000-00-00เปิดอ่าน
     รายงานการประชุมสภา อบต. สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ. 2560ครั้งที่ 1 วันที่ 30 ตุลาคม 25600000-00-00เปิดอ่าน
     รายงานการประชุมสภา อบต สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2560 ครั้งที่ 1 วันที่ 25 เดือน เมษายน พ.ศ.25600000-00-00เปิดอ่าน
     ประกาศสภา อบต. เรื่อง ขยายเวลาการประชุมสภา อบต. สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 25610000-00-00เปิดอ่าน
     ประกาศสภา อบต. เรื่อง เรียกประชุมสภา อบต. สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 25610000-00-00เปิดอ่าน
     ประกาศสภา อบต. เรื่อง เรียกประชุมสภา อบต. สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 25600000-00-00เปิดอ่าน
     ประกาศสภา อบต. เรื่อง เรียกประชุมสภา อบต. สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 25600000-00-00เปิดอ่าน
     ประกาศสภา อบต. เรื่อง เรียกประชุมสภา อบต. สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 25600000-00-00เปิดอ่าน
     รายงานการประชุมสภา อบต. สมัยสามัย สมัยที่ 1 ประจำปี 2560 ครั้งที่ 10000-00-00เปิดอ่าน
     ประกาศสภา อบต. เรื่อง กำหนดสมัยประชุมสภา สมัยสามัญ ประจำปี 2560 และสมัยสามัญสมัยแรก ประจำปี 25610000-00-00เปิดอ่าน
     รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2560 ครั้งที่ 10000-00-00เปิดอ่าน
     รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ.2559 ครั้งที่ 10000-00-00เปิดอ่าน
     รายงานการประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2559 ครั้งที่ 10000-00-00เปิดอ่าน
     รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2559 ครั้งที่ 20000-00-00เปิดอ่าน
     รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2559 ครั้งที่ 10000-00-00เปิดอ่าน
     รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2559 ครั้งที่ 20000-00-00เปิดอ่าน
     รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2559 ครั้งที่ 10000-00-00เปิดอ่าน
     รายงานการประชุมสภา อบต. สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ.25590000-00-00เปิดอ่าน
ปฏิทินกิจกรรม
มิถุนายน 2566
อา พฤ
28 29 30 31 12 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
วันที่ 1 มิถุนายน 2566
ประมินคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงาน (ITA)
เว็บไซต์บริการ
ความรู้เกี่ยวกับ อบต.
แบบสำรวจความคิดเห็น
ระดับความพึงพอใจในการใช้บริการเว็บไซต์ของ อบต.
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
ออนไลน์ทั้งหมด 1 คน
หมายเลข IP 3.235.40.122
คุณเข้าชมลำดับที่ 1,940,260

การต่อต้านการทุจริต
แบบสอบถาม
ร้องเรียน ร้องทุกข์ ทั่วไป
 
องค์การบริหารส่วนตำบลหินโคน
อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์
Tel : 044634741
Email : hinkhon_53@hotmail.com
Copyright © 2020 by OPSTECH All Right Reserved.