เว็บไซต์ท้องถิ่นไทย
อบต.ในเครือข่าย

ทำเนียบบุคลากร
ข้อมูลพื้นฐาน อบต.
การให้บริการ
Facebook
สาระดีๆจากศาลปกครอง


  หน้าแรก     รายงานการประชุม หนังสือสภา อบต. 
รายงานการประชุม หนังสือสภา อบต.
รายงานการประชุม หนังสือสภา อบต.  
     รายงานการประชุมสภา อบต. สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 2 วันที่ 26 เดือน สิงหาคม 2564
0000-01-01
เปิดอ่าน
     รายงานการประชุมสภา อบต. สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ครั้งที่ 1 วันที่ 13 เดือน สิงหาคม 2564
-
เปิดอ่าน
     ขอเชิญเข้าร่่วมรับฟังการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2564 ครั้งที่ 2
-
เปิดอ่าน
     ขอเชิญเข้าร่่วมรับฟังการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2564
-
เปิดอ่าน
     รายงานการประชุมสภา อบต. สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ครั้งที่ 1 วันที่ 30 เมษายน 2564
-
เปิดอ่าน
     รายงานการประชุมสภา อบต. สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2564 ครั้งที่ 1 วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564
-
เปิดอ่าน
     รายงานการประชุมสภา อบต. สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2563 วันที่ 28 ธันวาคม 2563
-
เปิดอ่าน
     รายงานการประชุมสภา อบต. สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2563 ครั้งที่ 4 วันที่ 8 กันยายน 2563
-
เปิดอ่าน
     รายงานการประชุมสภา อบต. สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2563 ครั้งที่ 3 วันที่ 31 สิงหาคม 2563
-
เปิดอ่าน
     รายงานการประชุมสภา อบต. สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2563 วันที่ 26 สิงหาคม 2563
-
เปิดอ่าน
     รายงานการประชุมสภา อบต.สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2563 ครั้งที่ 1 วันที่ 14 สิงหาคม 2563
-
เปิดอ่าน
     รายงานการประชุมสภา อบต สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2563 ครั้งที่ 1 วันที่ 16 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2563
-
เปิดอ่าน
     รายงานการประชุมสภา อบต สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2563 ครั้งที่ 2 วันที่ 23 มิถุนายน 2563
-
เปิดอ่าน
     รายงานการประชุมสภา อบต สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2563 ครั้งที่ 1 วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563
-
เปิดอ่าน
     รายงานการประชุมสภา อบต สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ.2562 ครั้งที่ 1 วันที่ 23 ธันวาคม 2562
-
เปิดอ่าน
     รายงานการประชุมสภา อบต สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2562 ครั้งที่ 1 วันที่ 19 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2562
-
เปิดอ่าน
     รายงานการประชุมสภา อบต สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2562 ครั้งที่ 1 วันที่ 14 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2562
-
เปิดอ่าน
     รายงานการประชุมสภา อบต สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2562 ครั้งที่ 1 วันที่ 27 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2562
-
เปิดอ่าน
     รายงานการประชุมสภา อบต. สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2562 ครั้งที่ 2 วันที่ 25 มกราคม 2562
-
เปิดอ่าน
     รายงานการประชุมสภา อบต. สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2562 ครั้งที่ 1 วันที่ 21 มกราคม 2562
-
เปิดอ่าน
     รายงานการประชุมสภา อบต สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ.2561 ครั้งที่ 1 วันที่ 30 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2561
-
เปิดอ่าน
     รายงานการประชุมสภา อบต. สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2561 ครั้งที่ 3 วันที่ ๑๐ กันยายน 2561
-
เปิดอ่าน
     รายงานการประชุมสภา อบต. สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2561 ครั้งที่ 2 วันที่ 28 สิงหาคม 2561
-
เปิดอ่าน
     รายงานการประชุมสภา อบต. สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2561 ครั้งที่ 1 วันที่ 15 สิงหาคม 2561
-
เปิดอ่าน
     รายงานการประชุมสภา อบต. สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2562 ครั้งที่ 1 วันที่ 30 เมษายน 2561
-
เปิดอ่าน
     รายงานการประชุมสภา อบต. สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2561 ครั้งที่ 2 วันที่ 15 มีนาคม 2561
-
เปิดอ่าน
     รายงานการประชุมสภา อบต. สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2561 ครั้งที่ 1 วันที่ 13 มีนาคม 2561
-
เปิดอ่าน
     รายงานการประชุมสภา อบต. สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2561 ครั้งที่ 1 วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561
-
เปิดอ่าน
     รายงานการประชุมสภา อบต. สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2560 ครั้งที่ 1 วันที่ 25 ธันวาคม 2560
-
เปิดอ่าน
     รายงานการประชุมสภา อบต. สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ. 2560ครั้งที่ 1 วันที่ 30 ตุลาคม 2560
-
เปิดอ่าน
     รายงานการประชุมสภา อบต สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2560 ครั้งที่ 1 วันที่ 25 เดือน เมษายน พ.ศ.2560
-
เปิดอ่าน
     ประกาศสภา อบต. เรื่อง ขยายเวลาการประชุมสภา อบต. สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2561
-
เปิดอ่าน
     ประกาศสภา อบต. เรื่อง เรียกประชุมสภา อบต. สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2561
-
เปิดอ่าน
     ประกาศสภา อบต. เรื่อง เรียกประชุมสภา อบต. สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2560
-
เปิดอ่าน
     ประกาศสภา อบต. เรื่อง เรียกประชุมสภา อบต. สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2560
-
เปิดอ่าน
     ประกาศสภา อบต. เรื่อง เรียกประชุมสภา อบต. สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2560
-
เปิดอ่าน
     รายงานการประชุมสภา อบต. สมัยสามัย สมัยที่ 1 ประจำปี 2560 ครั้งที่ 1
-
เปิดอ่าน
     ประกาศสภา อบต. เรื่อง กำหนดสมัยประชุมสภา สมัยสามัญ ประจำปี 2560 และสมัยสามัญสมัยแรก ประจำปี 2561
-
เปิดอ่าน
     รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2560 ครั้งที่ 1
-
เปิดอ่าน
     รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ.2559 ครั้งที่ 1
-
เปิดอ่าน
     รายงานการประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2559 ครั้งที่ 1
-
เปิดอ่าน
     รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2559 ครั้งที่ 2
-
เปิดอ่าน
     รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2559 ครั้งที่ 1
-
เปิดอ่าน
     รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2559 ครั้งที่ 2
-
เปิดอ่าน
     รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2559 ครั้งที่ 1
-
เปิดอ่าน
     รายงานการประชุมสภา อบต. สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2559
-
เปิดอ่าน
ปฏิทินกิจกรรม
กรกฎาคม 2565
อา พฤ
26 27 28 29 30 1 2
34 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6
วันที่ 3 กรกฎาคม 2565
กฎหมายน่ารู้
เว็บไซต์บริการ
ความรู้เกี่ยวกับ อบต.
แบบสำรวจความคิดเห็น
ระดับความพึงพอใจในการใช้บริการเว็บไซต์ของ อบต.
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
ออนไลน์ทั้งหมด 1 คน
หมายเลข IP 44.200.40.195
คุณเข้าชมลำดับที่ 1,779,621

การต่อต้านการทุจริต
แบบสอบถาม
 
อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์
Tel : 044634741
Email : hinkhon_53@hotmail.com
Copyright © 2020 by OPSTECH All Right Reserved.