ข่าวกิจกรรม การดำเนินงานของหน่วยงาน
อบต.ในเครือข่าย

ทำเนียบบุคลากร
ข้อมูลพื้นฐาน อบต.
การให้บริการ
Facebook
สาระดีๆจากศาลปกครอง


  หน้าแรก     รายงานการประชุม หนังสือสภา อบต. 
รายงานการประชุม หนังสือสภา อบต.
รายงานการประชุม หนังสือสภา อบต.  
     ประกาศเรียกประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ . 2567เปิดอ่าน
     ประกาศสภา อบต.หินโคน เรื่อง กำหนดสมัยประชุมสภาสมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ. 2567 และสมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. 2568เปิดอ่าน
     ประกาศสภา อบต.หินโคน เรื่อง เรียกประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. 2567เปิดอ่าน
     ขอเชิญประชาชนเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 1เปิดอ่าน
     ขอเชิญประชาชนเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 2เปิดอ่าน
     ขอเชิญประชาชนเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2566เปิดอ่าน
     ประกาศกำหนดสมัยประชุมสภาฯ สมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ. 2566 และสมัยประชุมสามัญสมัยแรก ประจำปี พ.ศ. 2567เปิดอ่าน
     ขอเชิญประชาชนเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2566เปิดอ่าน
     รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2566เปิดอ่าน
     ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2566เปิดอ่าน
     รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ.2566เปิดอ่าน
     ขอเชิญประชาชนเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ.2566เปิดอ่าน
     รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2565เปิดอ่าน
     ขอเชิญประชาชนเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2565เปิดอ่าน
     รายงานการประชุมสภา อบต. สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 2 วันที่ 26 เดือน สิงหาคม 2565เปิดอ่าน
     ขอเชิญประชาชนเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2565 ครั้งที่ 2เปิดอ่าน
     รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2565 ครั้งที่ 1 วันที่ 15 สิงหาคม 2565เปิดอ่าน
     ขอเชิญประชาชนเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2565 ครั้งที่ 1 วันที่ 15 สิงหาคม 2565เปิดอ่าน
     ประกาศสภา อบต.หินโคน เรื่อง กำหนดสมัยประชุมเปิดอ่าน
     รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2565 ครั้งที่ 2 วันที่ 29 เมษายน 25652565-05-06เปิดอ่าน
     ขอเชิญประชาชนเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2565 ครั้งที่ 22565-04-25เปิดอ่าน
     รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2565 ครั้งที่ 1 วันที่ 22 เมษายน 25652565-04-29เปิดอ่าน
     ขอเชิญประชาชนเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2565 ครั้งที่ 12565-04-18เปิดอ่าน
     รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2565 ครั้งที่ 1 วันที่ 18 มกราคม 25652565-01-24เปิดอ่าน
     ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2565 ครั้งที่ 12565-01-14เปิดอ่าน
     รายงานการประชุมสภา ครั้งแรก วันที่ 7 มกราคม 25652565-01-05เปิดอ่าน
     ประกาศสภา อบต.หินโคน เรื่อง ระเบียบว่าด้วยให้ประชาชนเข้าฟังการประชุมสภา2564-07-08เปิดอ่าน
     ขอเชิญเข้าร่่วมรับฟังการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2564 ครั้งที่ 22564-08-24เปิดอ่าน
     รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2564 วันที่ 13 เดือน สิงหาคม 25642564-08-20เปิดอ่าน
     ขอเชิญเข้าร่่วมรับฟังการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 25642564-08-09เปิดอ่าน
     รายงานการประชุมสภา อบต. สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ครั้งที่ 1 วันที่ 30 เมษายน 25642564-05-07เปิดอ่าน
     ขอเชิญประชาชนเข้าร่่วมรับฟังการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2564 ครั้งที่ 12564-04-09เปิดอ่าน
     รายงานการประชุมสภา อบต. สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2564 ครั้งที่ 1 วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 25642564-03-01เปิดอ่าน
     ขอเชิญเข้าร่่วมรับฟังการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2564 ครั้งที่ 12564-02-19เปิดอ่าน
     รายงานการประชุมสภา อบต. สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2563 วันที่ 28 ธันวาคม 25630000-00-00เปิดอ่าน
     รายงานการประชุมสภา อบต. สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2563 ครั้งที่ 4 วันที่ 8 กันยายน 25630000-00-00เปิดอ่าน
     รายงานการประชุมสภา อบต. สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2563 ครั้งที่ 3 วันที่ 31 สิงหาคม 25630000-00-00เปิดอ่าน
     รายงานการประชุมสภา อบต. สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2563 วันที่ 26 สิงหาคม 25630000-00-00เปิดอ่าน
     รายงานการประชุมสภา อบต.สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2563 ครั้งที่ 1 วันที่ 14 สิงหาคม 25630000-00-00เปิดอ่าน
     รายงานการประชุมสภา อบต สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2563 ครั้งที่ 1 วันที่ 16 เดือน มิถุนายน พ.ศ.25630000-00-00เปิดอ่าน
     รายงานการประชุมสภา อบต สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2563 ครั้งที่ 2 วันที่ 23 มิถุนายน 25630000-00-00เปิดอ่าน
     รายงานการประชุมสภา อบต สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2563 ครั้งที่ 1 วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 25630000-00-00เปิดอ่าน
     รายงานการประชุมสภา อบต สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ.2562 ครั้งที่ 1 วันที่ 23 ธันวาคม 25620000-00-00เปิดอ่าน
     รายงานการประชุมสภา อบต สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2562 ครั้งที่ 1 วันที่ 19 เดือน สิงหาคม พ.ศ.25620000-00-00เปิดอ่าน
     รายงานการประชุมสภา อบต สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2562 ครั้งที่ 1 วันที่ 14 เดือน มิถุนายน พ.ศ.25620000-00-00เปิดอ่าน
     รายงานการประชุมสภา อบต สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2562 ครั้งที่ 1 วันที่ 27 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.25620000-00-00เปิดอ่าน
     รายงานการประชุมสภา อบต. สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2562 ครั้งที่ 2 วันที่ 25 มกราคม 25620000-00-00เปิดอ่าน
     รายงานการประชุมสภา อบต. สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2562 ครั้งที่ 1 วันที่ 21 มกราคม 25620000-00-00เปิดอ่าน
     รายงานการประชุมสภา อบต สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ.2561 ครั้งที่ 1 วันที่ 30 เดือน ตุลาคม พ.ศ.25610000-00-00เปิดอ่าน
     รายงานการประชุมสภา อบต. สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2561 ครั้งที่ 3 วันที่ ๑๐ กันยายน 25610000-00-00เปิดอ่าน
     รายงานการประชุมสภา อบต. สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2561 ครั้งที่ 2 วันที่ 28 สิงหาคม 25610000-00-00เปิดอ่าน
     รายงานการประชุมสภา อบต. สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2561 ครั้งที่ 1 วันที่ 15 สิงหาคม 25610000-00-00เปิดอ่าน
     รายงานการประชุมสภา อบต. สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2562 ครั้งที่ 1 วันที่ 30 เมษายน 25610000-00-00เปิดอ่าน
     รายงานการประชุมสภา อบต. สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2561 ครั้งที่ 2 วันที่ 15 มีนาคม 25610000-00-00เปิดอ่าน
     รายงานการประชุมสภา อบต. สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2561 ครั้งที่ 1 วันที่ 13 มีนาคม 25610000-00-00เปิดอ่าน
     รายงานการประชุมสภา อบต. สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2561 ครั้งที่ 1 วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 25610000-00-00เปิดอ่าน
     รายงานการประชุมสภา อบต. สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2560 ครั้งที่ 1 วันที่ 25 ธันวาคม 25600000-00-00เปิดอ่าน
     รายงานการประชุมสภา อบต. สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ. 2560ครั้งที่ 1 วันที่ 30 ตุลาคม 25600000-00-00เปิดอ่าน
     รายงานการประชุมสภา อบต สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2560 ครั้งที่ 1 วันที่ 25 เดือน เมษายน พ.ศ.25600000-00-00เปิดอ่าน
     ประกาศสภา อบต. เรื่อง ขยายเวลาการประชุมสภา อบต. สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 25610000-00-00เปิดอ่าน
     ประกาศสภา อบต. เรื่อง เรียกประชุมสภา อบต. สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 25610000-00-00เปิดอ่าน
     ประกาศสภา อบต. เรื่อง เรียกประชุมสภา อบต. สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 25600000-00-00เปิดอ่าน
     ประกาศสภา อบต. เรื่อง เรียกประชุมสภา อบต. สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 25600000-00-00เปิดอ่าน
     ประกาศสภา อบต. เรื่อง เรียกประชุมสภา อบต. สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 25600000-00-00เปิดอ่าน
     รายงานการประชุมสภา อบต. สมัยสามัย สมัยที่ 1 ประจำปี 2560 ครั้งที่ 10000-00-00เปิดอ่าน
     ประกาศสภา อบต. เรื่อง กำหนดสมัยประชุมสภา สมัยสามัญ ประจำปี 2560 และสมัยสามัญสมัยแรก ประจำปี 25610000-00-00เปิดอ่าน
     รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2560 ครั้งที่ 10000-00-00เปิดอ่าน
     รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ.2559 ครั้งที่ 10000-00-00เปิดอ่าน
     รายงานการประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2559 ครั้งที่ 10000-00-00เปิดอ่าน
     รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2559 ครั้งที่ 20000-00-00เปิดอ่าน
     รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2559 ครั้งที่ 10000-00-00เปิดอ่าน
     รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2559 ครั้งที่ 20000-00-00เปิดอ่าน
     รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2559 ครั้งที่ 10000-00-00เปิดอ่าน
     รายงานการประชุมสภา อบต. สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ.25590000-00-00เปิดอ่าน
ปฏิทินกิจกรรม
กรกฎาคม 2567
อา พฤ
30 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 1819 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
วันที่ 18 กรกฎาคม 2567
เว็บไซต์บริการ
ความรู้เกี่ยวกับ อบต.
แบบสำรวจความคิดเห็น
ระดับความพึงพอใจในการใช้บริการเว็บไซต์ของ อบต.
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
ออนไลน์ทั้งหมด 3 คน
หมายเลข IP 44.200.194.255
คุณเข้าชมลำดับที่ 2,583,138

การต่อต้านการทุจริต
แบบสอบถาม
 
องค์การบริหารส่วนตำบลหินโคน
อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์
Tel : 044634741
Email : hinkhon_53@hotmail.com
Copyright © 2023 by OPSTECH All Right Reserved. 
ขอเครดิตฟรีหน่อยครับสมัครปุ๊บรับปั๊บไม่ต้องฝาก สล็อตออนไลน์ เครดิตโบนัสได้เงินจริง slot938 สล็อต สล็อตออนไลน์ thaicasinobin แจกเครดิตฟรี สล็อต บาคาร่า คาสิโนออนไลน์ JQK41 สล็อต เครดิตฟรี ไทยคาสิโนออนไลน์ thaibet55 kubet ไทยคาสิโนออนไลน์ แทงบอล ซอคเกอร์ลีก คะแนนฟุตบอล เว็บพนันอันดับ1 HUC99 เว็บตรง ไม่ผ่านเอเย่นต์