เว็บไซต์ท้องถิ่นไทย
อบต.ในเครือข่าย

ทำเนียบบุคลากร
ข้อมูลพื้นฐาน อบต.
การให้บริการ
Facebook
สาระดีๆจากศาลปกครอง


  หน้าแรก     ข้อมูลด้านเศรษฐกิจ 

ข้อมูลด้านเศรษฐกิจ
ข้อมูลด้านเศรษฐกิจ  

ด้านเศรษฐกิจ

องค์การบริหารส่วนตำบลหินโคน

 

       (1)  โครงสร้างทางเศรษฐกิจ/รายได้ประชาการ

ลักษณะการประกอบอาชีพของประชาชนในเขตตำบลหินโคน โดยทั่วไปประกอบอาชีพเกษตรกรรมและรับจ้าง ในพื้นที่ส่วนใหญ่จะประกอบอาชีพเกษตรกรรม เช่น

- การเกษตรกรรม ได้แก่ ทำไร่  ทำนา  ทำไร่อ้อย  ปลูกผัก

- ร้านขายของชำ

- ปศุสัตว์  ได้แก่  เลี้ยงไก่ฟาร์ม  โค กระบือ  เป็ด  สุกร

- การบริการ

- อื่น ฯ

 

       (2) ด้านเกษตรกรรม

ประชาชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทางการเกษตร ในพื้นที่ทั่วไปในเขตตำบล หินโคน ประกอบอาชีพเกษตรกรรม ประมาณ ร้อยละ 90 ประกอบอาชีพรับจ้างอาชีพอื่นๆอีกร้อยละ 10

 

       (3)  การพาณิชยกรรม / การบริการ

สถานประกอบการด้านพาณิชยกรรม

-  สถานีบริการน้ำมัน      จำนวน    2  แห่ง

-  ร้านค้าทั่วไป       จำนวน   64   แห่ง

 

       (4)  การอุตสาหกรรม

ลักษณะอุตสาหกรรมในเขตตำบลหินโคน  โดยส่วนใหญ่แล้วยังเป็น อุตสาหกรรมในครัวเรือน   อุตสาหกรรมที่ประกอบการอยู่ในเขตตำบล ได้แก่

- โรงสีข้าว   มีจำนวน   29    แห่ง

- กลุ่มอาชีพชุมชน                 มีจำนวน   16   หมู่บ้าน

 

       (5)  การท่องเที่ยว

ปัจจุบันในเขตตำบลหินโคน ไม่มีแหล่งหรือสถานที่ที่เหมาะสมที่จะปรับปรุงใช้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวได้ เนื่องจากพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่เกษตรกรรม

 

       (6)  การปศุสัตว์ 

สำหรับการปศุสัตว์ ในเขตตำบลหินโคน  ประชาชนประกอบอาชีพเลี้ยงสัตว์  ได้แก่   โค กระบือ สุกร  เป็ด และไก่

 

ปฏิทินกิจกรรม
กรกฎาคม 2565
อา พฤ
26 27 28 29 30 1 2
34 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6
วันที่ 3 กรกฎาคม 2565
กฎหมายน่ารู้
เว็บไซต์บริการ
ความรู้เกี่ยวกับ อบต.
แบบสำรวจความคิดเห็น
ระดับความพึงพอใจในการใช้บริการเว็บไซต์ของ อบต.
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
ออนไลน์ทั้งหมด 2 คน
หมายเลข IP 44.200.40.195
คุณเข้าชมลำดับที่ 1,779,704

การต่อต้านการทุจริต
แบบสอบถาม
 
อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์
Tel : 044634741
Email : hinkhon_53@hotmail.com
Copyright © 2020 by OPSTECH All Right Reserved.