เว็บไซต์ท้องถิ่นไทย
อบต.ในเครือข่าย

ทำเนียบบุคลากร
ข้อมูลพื้นฐาน อบต.
การให้บริการ
Facebook
สาระดีๆจากศาลปกครอง


  หน้าแรก     สำนักปลัด 

สำนักปลัด
สำนักปลัด  


ส.ต.ท.สมโภชน์ จันทร์ดอน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล


นายอำนวย นาครินทร์
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล


นายทวี เสกรัมย์
หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล


นางสุนันทา แฉล้มไธสง
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ


นางสาวจริยา ขุนโอษฐ์
นิติกรชำนาญการ


นางสาวประภัทรสิริ แสนบุดดี
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ


นายเธียรนันท์ ตันติยศุภวงศ์
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ


นายนรินทร์ โกเลือน
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย


นายอานัต ศรีผดุง
นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติงาน


นางวันทยา ตาทอง
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน


นางรุ้งลาวัลย์ รินนรา
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน (ลูกจ้างประจำ)


นายอภิรักษ์ รักวาด
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ (พนักงานจ้าง)
ปฏิทินกิจกรรม
กรกฎาคม 2565
อา พฤ
26 27 28 29 30 1 2
34 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6
วันที่ 3 กรกฎาคม 2565
กฎหมายน่ารู้
เว็บไซต์บริการ
ความรู้เกี่ยวกับ อบต.
แบบสำรวจความคิดเห็น
ระดับความพึงพอใจในการใช้บริการเว็บไซต์ของ อบต.
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
ออนไลน์ทั้งหมด 3 คน
หมายเลข IP 44.200.40.195
คุณเข้าชมลำดับที่ 1,779,782

การต่อต้านการทุจริต
แบบสอบถาม
 
อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์
Tel : 044634741
Email : hinkhon_53@hotmail.com
Copyright © 2020 by OPSTECH All Right Reserved.