ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลหินโคนอัตราดอกเบี้ย อัตราแลกเปลี่ยน  หน้าแรก     สำนักปลัด 

สำนักปลัด
สำนักปลัด  


ส.ต.ท.สมโภชน์ จันทร์ดอน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล


นายอำนวย นาครินทร์
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล


นายทวี เสกรัมย์
หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล


นางสาวประภัทรสิริ แสนบุดดี
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ


นางสุนันทา แฉล้มไธสง
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ


นางสาวจริยา ขุนโอษฐ์
นิติกรชำนาญการ


นายเธียรนันท์ ตันติยศุภวงศ์
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ


นางวันทยา ตาทอง
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน


นายอานัต ศรีผดุง
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน


นางรุ้งลาวัลย์ รินนรา
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน (ลูกจ้างประจำ)


นายอภิรักษ์ รักวาด
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
กันยายน 2561
อา พฤ
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 1 2 3 4 5 6
วันที่ 19 กันยายน 2561
ออนไลน์ทั้งหมด 1 คน
หมายเลข IP 54.80.96.153
คุณเข้าชมลำดับที่ 1,615,157

ระดับความพึงพอใจในการใช้บริการเว็บไซต์ของ อบต.
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด

 
องค์การบริหารส่วนตำบลหินโคน
อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์
Tel : 044-634740,044-634741  Fax : 044-634741
Email : hinkhon_53@hotmail.com
Copyright © 2008 by OPSTECH All Right Reserved.