เว็บไซต์ท้องถิ่นไทย
อบต.ในเครือข่าย

ทำเนียบบุคลากร
ข้อมูลพื้นฐาน อบต.
การให้บริการ
Facebook
สาระดีๆจากศาลปกครอง


  หน้าแรก     ข้อมูลด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

ข้อมูลด้านโครงสร้างพื้นฐาน
ข้อมูลด้านโครงสร้างพื้นฐาน  

ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

องค์การบริหารส่วนตำบลหินโคน

 

1) การคมนาคม การจราจร

(1)  ถนน  สะพาน 

การคมนาคมในเขตตำบลหินโคน    มีเส้นทางการคมนาคมติดต่อกับอำเภอ  และจังหวัดใกล้เคียง  ซึ่งทำเลที่ตั้งของตำบลหินโคน  นับได้ว่าเป็นเส้นทางการคมนาคมสมารถสัญจรไปมาได้โดยสะดวก ดังนี้

อบต.หินโคน อำเภอลำปลายมาศ   จังหวัดบุรีรัมย์      ระยะทาง  7  กิโลเมตร             อบต.หินโคน -   จังหวัดบุรีรัมย์          ระยะทาง  39  กิโลเมตร

(2) ทางรถยนต์  ทางหลวงชนบท  ผ่าน  2  สาย 

- ถนนลาดยาง  สายบ้านกะทิง หินโคน  (ผ่านหมู่ที่  7, 10, 12, 14, 16,    ตำบลหินโคน )

จากถนนสายนางรอง-ชุมพวง - บ้านโนนตะครอง (ผ่านหมู่ที่ 8)

- ถนนหินคลุก   สายบ้านหัวสะพาน โนนตะครอง (ผ่านหมู่ที่ 9) 

2) แม่น้ำ/คลอง ที่ใช้สัญจรทางน้ำ  -ไม่มี-

(1)  การประปา

ตำบลหินโคน ได้มีน้ำประปาบริการประชาชนในเขตตำบล  แต่ยังไม่ทั่วถึงทุกครัวเรือน ในปีงบประมาณ  2553  นี้  คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลหินโคน  ได้มีนโยบายที่จะดำเนินการให้ประชาชนได้มีน้ำประปาใช้อย่างทั่วถึง

(2)  แหล่งน้ำ

- ลำน้ำ  1  สาย  คือ ลำมาศ

- ฝาย  2  แห่ง

- สระน้ำขนาดใหญ่  8  แห่ง

- คลองน้ำ 2  แห่ง คือ คลองตะขบ และคลองประดู่

 

3) การไฟฟ้า

ปัจจุบันการดำเนินการจำหน่วยไฟฟ้า ให้กับประชาชนในเขตตำบลหินโคน  อยู่ในความรับผิดชอบ และดำเนินงานโดยการ  ไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอลำปลายมาศ โดยจ่ายกระแสไฟฟ้าภายในเขตตำบลหินโคน อำเภอ และพื้นที่    ใกล้เคียง  เพื่อจ่ายให้กับบ้านเรือนที่อยู่อาศัย ธุรกิจการบริการ และหน่วยงานราชการเป็นต้น  ในเขตตำบลหินโคน  ประชาชนมีไฟฟ้าใช้  16  หมู่บ้าน

 

4) การสื่อสาร

ระบบโทรคมนาคม หมายถึง ระบบการสื่อสารที่มีการให้บริการ เช่น โทรศัพท์ และการสื่อสารอื่น ฯ            ดังต่อไปนี้

(1) โทรศัพท์

1.1 จำนวนโทรศัพท์สาธารณะในเขตพื้นที่  จำนวน   10  หมายเลข

1.2 จำนวนโทรศัพท์ส่วนราชการ  จำนวน   1  หมายเลข

หมายเหตุ.- คนส่วนใหญ่ในพื้นที่ใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่

 (2)  การไปรษณีย์โทรเลข   

                            ในเขตตำบลหินโคน ไม่มีที่ทำการไปรษณีย์ ปัจจุบันตำบลหินโคน ได้รับการบริการไปรษณีย์โทรเลขสาขาอำเภอลำปลายมาศ

(3)  ระบบเสียงตามสาย หอกระจายข่าว ระบบหอกระจายข่าวสามารถให้บริการข่าวสารให้กับประชาชน ได้  16  หมู่บ้าน

 

ปฏิทินกิจกรรม
กรกฎาคม 2565
อา พฤ
26 27 28 29 30 1 2
34 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6
วันที่ 3 กรกฎาคม 2565
กฎหมายน่ารู้
เว็บไซต์บริการ
ความรู้เกี่ยวกับ อบต.
แบบสำรวจความคิดเห็น
ระดับความพึงพอใจในการใช้บริการเว็บไซต์ของ อบต.
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
ออนไลน์ทั้งหมด 2 คน
หมายเลข IP 44.200.40.195
คุณเข้าชมลำดับที่ 1,779,692

การต่อต้านการทุจริต
แบบสอบถาม
 
อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์
Tel : 044634741
Email : hinkhon_53@hotmail.com
Copyright © 2020 by OPSTECH All Right Reserved.