เว็บไซต์ท้องถิ่นไทย
อบต.ในเครือข่าย

ทำเนียบบุคลากร
ข้อมูลพื้นฐาน อบต.
การให้บริการ
Facebook
สาระดีๆจากศาลปกครอง


  หน้าแรก     มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน 
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน  
     มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ประจำปี 2565
2565-01-20
เปิดอ่าน
     มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ประจำปี 2564
-
เปิดอ่าน
     จัดตั้งศูนย์รับเรื่องร้องเรียน กรรมการ เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ฯ
-
เปิดอ่าน
     คู่มือการใช้ทรัพย์สินทางราชการ
-
เปิดอ่าน
     แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
-
เปิดอ่าน
     ช่องทางร้องเรียน ร้องทุกข์เรื่องการทุจริต
-
เปิดอ่าน
     มาตรการป้องกันการรับสินบน
-
เปิดอ่าน
     มาตรการให้ผู้มีส่วนได้เสียมีส่วนร่วม
-
เปิดอ่าน
     การประกาศเจตจำนงการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใสและตรวจสอบได้
-
เปิดอ่าน
     มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
-
เปิดอ่าน
     ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
-
เปิดอ่าน
     มาตราการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ
-
เปิดอ่าน
     มาตรการเผยแพร่ข้อมูลสาธารณะ
-
เปิดอ่าน
     คู่มือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
-
เปิดอ่าน
     แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
-
เปิดอ่าน
ปฏิทินกิจกรรม
กรกฎาคม 2565
อา พฤ
26 27 28 29 30 1 2
34 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6
วันที่ 3 กรกฎาคม 2565
กฎหมายน่ารู้
เว็บไซต์บริการ
ความรู้เกี่ยวกับ อบต.
แบบสำรวจความคิดเห็น
ระดับความพึงพอใจในการใช้บริการเว็บไซต์ของ อบต.
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
ออนไลน์ทั้งหมด 2 คน
หมายเลข IP 44.200.40.195
คุณเข้าชมลำดับที่ 1,779,697

การต่อต้านการทุจริต
แบบสอบถาม
 
อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์
Tel : 044634741
Email : hinkhon_53@hotmail.com
Copyright © 2020 by OPSTECH All Right Reserved.