ข่าวกิจกรรม การดำเนินงานของหน่วยงาน
อบต.ในเครือข่าย

ทำเนียบบุคลากร
ข้อมูลพื้นฐาน อบต.
การให้บริการ
Facebook
สาระดีๆจากศาลปกครอง


  หน้าแรก     ข้อมูลด้านสังคม 

ข้อมูลด้านสังคม
ข้อมูลด้านสังคม  

ข้อมูลด้านสังคม

องค์การบริหารส่วนตำบลหินโคน

 

          (1) หมู่บ้าน

หมู่บ้าน จำนวน  16  หมู่บ้าน จำนวน  1,920  หลังคาเรือน จำนวนประชากรในชุมชน จำนวน  8,880  คน

 

          (2)  ศาสนา

ประชาชนในเขตตำบลหินโคน  ส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ  โดยใช้วัดเป็นศูนย์รวมในการประกอบพิธีกรรมทางศาสนา งานบุญ และงานประเพณีต่าง ๆ โดยมีวัด   3  แห่ง  และสำนักสงฆ์  4  แห่ง  ดังนี้

1.  วัดบ้านโคกสะอาด   ตั้งอยู่  ม. 3

2.  วัดบ้านตะขบ  ตั้งอยู่  ม. 4

3.  สำนักสงฆ์บ้านโนนตะครอง  ตั้งอยู่  ม. 5

4.  สำนักสงฆ์บ้านหัวสะพาน ตั้งอยู่  ม. 6

5.  สำนักสงฆ์บ้านหนองตาจ่ำ  ตั้งอยู่  ม.  9

6. สำนักสงฆ์บ้านโคกใหม่  ตั้งอยู่  ม. 13

7. วัดอัมพวัน  ตั้งอยู่  ม. 16

 

          (3) วัฒนธรรม

ประเพณีท้องถิ่นที่สำคัญของชุมชนในเขตตำบลหินโคน ดังนี้

1) ประเพณี บุญบั้งไฟ     ประมาณเดือน  พฤษภาคม

กิจกรรมสังเขป  มีการจัดงานประเพณีบุญบั้งไฟจัดทำการประกวดแข่งขันบั้งไฟ  ขึ้นแต่ละหมู่บ้าน ในเขตตำบลฯลฯ

2) ประเพณีวัน สงกรานต์     ประมาณเดือน  เมษายน

กิจกรรมสังเขป  มีการจัดงานสงกรานต์ในการจัดงานในแต่ละหมู่บ้านโดยมีการจัด รดน้ำดำหัวผู้ใหญ่,พระสงฆ์และมีการซื้อของชำร่วยแจกให้แก่ผู้สูงอายุ

3) ประเพณีวันเข้าพรรษา   ประมาณเดือน กรกฎาคม  กิจกรรมสังเขป มีการจัดเทียนพรรษาไปถวายวัดต่าง ๆ ในเขตตำบล   

 

          (4) การศึกษา

โรงเรียนในเขตตำบลหินโคน  มีโรงเรียนระดับประถมศึกษา  จำนวน  4  แห่ง โรงเรียนขยายโอกาสถึงมัธยมศึกษาตอนต้น  จำนวน  1  แห่ง  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาจังหวัดบุรีรัมย์   เขต  1  และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  อบต.หินโคน  จำนวน  1  แห่ง  ดังต่อไปนี้

1.  โรงเรียนวัดโคกสะอาด  ตั้งอยู่  ม.  3

2.  โรงเรียนวัดตะขบ  ตั้งอยู่  ม. 4

3.  โรงเรียนวัดหัวสะพาน ตั้งอยู่  ม. 6

4.  โรงเรียนวัดบ้านหินโคน  ตั้งอยู่  ม. 16

5.  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  ตั้งอยู่  ม. 3

6.  กีฬา  นันทนาการ/พักผ่อน

1) สนามกีฬาเอนกประสงค์ จำนวน  1  แห่ง 

2) สนามบาสเก็ตบอล จำนวน  1  แห่ง  (ร.ร.วัดบ้านหินโคน)

 

          (5)  สาธารณสุข

ตำบลหินโคนมีสถานีอนามัยประจำตำบล  1  แห่ง  คือ  สถานีอนามัยโนนตะครอง ตั้งอยู่ หมู่ที่ 5  มีเจ้าหน้าที่ประจำสถานีอนามัย  2  คน  นอกจากนี้มีอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ( อสม. )  32  คน  

 

          (6)  ด้านการเมือง-การบริหาร

ด้านโครงสร้างอัตรากำลังในการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบลหินโคน องค์การบริหารส่วนตำบลหินโคน  ประกอบด้วยองค์กรต่อไปนี้

-  ฝ่ายนิติบัญญัติ  หรือ  สภาองค์การบริหารส่วนตำบล ประกอบไปด้วยสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ที่ประชาชนเลือกตั้ง  หมู่บ้านละ  2  คน  จำนวน  32  คน  อยู่ในตำแหน่งคราวละ  4  ปี

-  ฝ่ายบริหาร  หรือคณะผู้บริหาร  ประกอบไปด้วย นายกองค์การบริหารส่วนตำบล  1  คน ที่ประชาชนเลือกโดยตรง และรองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลที่นายกแต่งตั้ง จำนวน  2  คน

องค์การบริหารส่วนตำบลหินโคน  แบ่งส่วนการบริหารออกเป็น หน่วยงานต่าง ๆ ดังนี้

ก.  ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ประกอบด้วย งานธุรการ งานการเจ้าหน้าที่  งาน ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  งานนิติการ  งานการประชุม  งานวิเคราะห์นโยบายและแผน

ข.  ส่วนการคลัง  ประกอบด้วย  งานธุรการ  งานผลประโยชน์  งานการเงินและบัญชี  งานพัสดุ  งานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน

ค.  ส่วนโยธา  ประกอบด้วย งานวิศวกรรม งานสาธารณูปโภค งานสวนสาธารณะและงานสถานที่  และติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ

ง.  ส่วนการศึกษา  ศาสนา วัฒนธรรม ประกอบด้วย ฝ่ายส่งเสริมกิจการโรงเรียน ฝ่ายศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก งานบริหารวิชาการ   งานอนุบาลประประถมวัย  งานกิจกรรมนักเรียน

จ.  ส่วนสาธารณสุข ประกอบด้วย งานอนามัยและสิ่งแวดล้อมงานส่งเสริมสุขภาพและ งานรักษาความสะอาด งานควบคุมและจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม  งานควบคุมโรค งานบริการสาธารณสุข

ฉ.  ส่วนส่งเสริมการเกษตร ประกอบด้วย  ส่วนส่งเสริมการเกษตร  ส่วนส่งเสริมปศุสัตว์

ช.  ส่วนสวัสดิการสังคม ประกอบด้วย ฝ่ายสวัสดิการและพัฒนาชุมชน ฝ่ายสังคมสงเคราะห์  ฝ่าย   ส่งเสริมอาชีพและพัฒนาสตรี

 

ปฏิทินกิจกรรม
กรกฎาคม 2567
อา พฤ
30 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 1819 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
วันที่ 18 กรกฎาคม 2567
เว็บไซต์บริการ
ความรู้เกี่ยวกับ อบต.
แบบสำรวจความคิดเห็น
ระดับความพึงพอใจในการใช้บริการเว็บไซต์ของ อบต.
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
ออนไลน์ทั้งหมด 3 คน
หมายเลข IP 44.200.194.255
คุณเข้าชมลำดับที่ 2,583,271

การต่อต้านการทุจริต
แบบสอบถาม
 
องค์การบริหารส่วนตำบลหินโคน
อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์
Tel : 044634741
Email : hinkhon_53@hotmail.com
Copyright © 2023 by OPSTECH All Right Reserved. 
ขอเครดิตฟรีหน่อยครับสมัครปุ๊บรับปั๊บไม่ต้องฝาก สล็อตออนไลน์ เครดิตโบนัสได้เงินจริง slot938 สล็อต สล็อตออนไลน์ thaicasinobin แจกเครดิตฟรี สล็อต บาคาร่า คาสิโนออนไลน์ JQK41 สล็อต เครดิตฟรี ไทยคาสิโนออนไลน์ thaibet55 kubet ไทยคาสิโนออนไลน์ แทงบอล ซอคเกอร์ลีก คะแนนฟุตบอล เว็บพนันอันดับ1 HUC99 เว็บตรง ไม่ผ่านเอเย่นต์